Za finanční podpory

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.

Hlavní technický partner

Podpora projektu

Generální mediální partner

Mediální partneři

Záštitu projektu převzali: ministr kultury ČR, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda Senátu Parlamentu ČR, primátor hl. m. Prahy, rektoři pražských vysokých škol AMU, ČVUT, ČZU, UK, UMPRUM, VŠCHT.

Děkujeme soukromým donorům, kteří sdílejí myšlenky oslav: Ondřej Bartoš, Pavel Bouška, Ondřej Fryc, Miloslav Hartman, Silke Horáková a Jaroslav Horák, Milan Chmelař, Jan Kincl, Jan Teplý a Máj Národní.

Korzo Národní je součástí platformy Festivalu svobody.